يك شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
📄
اثر حجت‌الاسلام قاسم رحمانی، دفاع شد؛ / گزارشی کوتاه از جلسه هفتاد و دوم دفاعیه پایان‌نامه