انتقادات و پیشنهادات مدرسه علمیه عالی نواب

به اطلاع کلیه طلاب محترم می رساند بخش انتقادات و پیشنهادات مدرسه علمیه عالی نواب به صورت مکانیزه به کارتابل الکترونیکی مسئول دفتر و روابط عمومی مدرسه ارجاع و توسط ایشان مطالعه و جهت پاسخگویی به قسمت های مربوطه مدرسه ارجاع می گردد تا در سریعترین زمان ممکن به انتقادات و پیشنهادات پاسخ داده شود.