باز خوانی دلیل «أوفوا بالعقود » در صحت عقود جدید

علی محیطی

چکیده


از آنجا که بشر موجودی اجتماعی است و برای رتق و فتق امور خود به دنبال ارتباط و مبادله با دیگران است؛ همواره در تلاش بوده است، راهی برای آسان شدن ارتباطات و مبادلات پیدا کند؛ پس عقود جدیدی را وضع کرد که در زمان شارع نبوده است تا بتواند در قالب آنها با دیگران معاملاتی را انجام دهد؛ اما همه این عقود مورد تأ یید و امضای شارع نیستند. همچنین اصل اولیه در عقود، فساد است؛ بنابراین برای اثبات صحت این عقود، به ادل های چون آیه شریفه «اوفوا بالعقود » تمسک کرد هاند. اگرچه این آیه، در مطلق عقود، عمومیت دارد و شامل همه عقود چه آنهایی که در زمان شارع متعارف بود هاند و چه آنهایی که بعد از زمان شارع متعارف شد هاند می شود؛ اما اشکالاتی نیز به آن وارد است که با توجه به این اشکالات، تمسک به آیه شریفه برای اثبات صحت عقود جدید با مشکل رو به رو م یشود. بنابراین، لازم است برای اثبات صحت این عقود، به ادله دیگری تمسک
جست.


کلید واژگان: عقود جدید، اصل فساد، عقد، لزوم

دوم

به اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

دیگر مقالات و پایان‌نامه‌ها

پرسش در مورد محتوای مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید