Day: 13 اسفند 1399

حدود و احکام تولید سرگرمی های مجاز در رسانه های دیداری از منظر فقه

تغییر سبک زندگی انسان­ها و تبدیل نسبت میان کار و تفریح، سبب شده است که سرگرمی به عنوان یکی از نیازهای مهمّ روزمره زندگی بشر امروزی مطرح شود. از مهم­ترین کارکردهای رسانه و بخصوص رسانه­ های

تغلیظ دیه قتل خطایی در ماههای حرام

چکیده: در مبحث قتل آنچه که در آن اختلافی وجود ندارد، تغلیظ دیه در قتل عمد، آن هم در ماههای حرام است حال این سوال وجود دارد که در قتل خطایی در ماههای حرام باز هم دیه تغلیظ می شود؟ با کنکاش صورت گرفته، دو قول را می توان بر مسئله یافت برخی بر این …

تغلیظ دیه قتل خطایی در ماههای حرام ادامه »