رضا توکلی تولایی

profile avatar

نشست علمی بازخوانی نحوه اعتبارات عقلی در چگونگی مفهوم شناسی صفات ذات خدا

نشست علمی بازخوانی نحوه اعتبارات عقلی در چگونگی مفهوم شناسی صفات ذات خدا با حضور استاد دکتر وطن دوست عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

نشست علمی پیامد های کلامی نظریه اصالت الوجود با حضور استاد محترم زمانی فرد

جلسه اول از سلسله جلسات نشست های علمی با محوریت موضوع «پیامدهای کلامی اصالت الوجود» به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید.