دسته‌بندی: مقالات و پایان نامه‌ها

حدود و احکام تولید سرگرمی های مجاز در رسانه های دیداری از منظر فقه

تغییر سبک زندگی انسان­ها و تبدیل نسبت میان کار و تفریح، سبب شده است که سرگرمی به عنوان یکی از نیازهای مهمّ روزمره زندگی بشر امروزی مطرح شود. از مهم­ترین کارکردهای رسانه و بخصوص رسانه­ های

ادامه مطلب »