جدول برنامه های جلسه ممتازین

ردیف برنامه مدت زمان (دقیقه)
1 تلاوت چند آیه از قرآن کریم 5
2 پخش سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا (ع) 5
3 خوش آمد گویی مدیریت محترم مدرس 15
4 پخش موشن گرافی پذیرش مدرسه عالی نواب 5
5 تبیین برنامه های آموزشی و پژوهشی مدرسه توسط معاونت محترم آموزش 30
6 پخش کلیپ معرفی یکی از رشته های تخصصی مدرسه 10
7 حلقه های مشاوره در رشته های تخصصی مدرسه با اساتید محترم 90
8 نماز جماعت 30
9 صرف ناهار 45
10 گردش دسته جمعی طالب در مدرسه 20
11 اختتامیه 10