تعیین زمان پایش سالانه

همه طلاب محترم می‌بایست زمان حضور در جلسه پایش را مشخص کنند.
بدین جهت زمان مدنظر خود را براساس زمان‌های مشخص شده در جدول زیر، معین فرموده و به گام بعدی رفته تا اطلاعات هویتی شما ثبت گردد.

 

مکان مشاوره
رشته های تخصصی
استاد مشاور
خدمات جانبی سرویس
تاریخ و زمان
اطلاعات تکراری
اطلاعات
سبد خرید
تایید
مدرسه علمیه عالی نواب | رزرو خدمات علمی فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب
ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
مدرسه علمیه عالی نواب | رزرو خدمات علمی فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب
از درخواست شما ممنونیم!
شماره تایید شما :
مدرسه علمیه عالی نواب | رزرو خدمات علمی فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب افزودن به تقویم iCAL