اطلاعات شخصی

نام پدر: رمضانعلي
حسین کندری
تاریخ تولد: 1358/06/30

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
اخلاق اسلامی
2
اصول و روش تفسیر
3
آشنایی با جوامع حدیثی فریقین
4
آشنایی با مفاهیم پژوهش
5
آیین نگارش
6
تفسیر
7
روش تحقیق
8
مکاسب
9
شرح لمعه
10
لغت شناسی
11
مکاتب نحوی
12
روش تحقیق
13
کتاب شناسی
14
نهج البلاغه

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات