اطلاعات شخصی

نام پدر: سید حسن
سیدمجید میردامادی
تاریخ تولد: 1342/11/24

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
تفسیرقران کریم
2
حکت مشاء
3
حکمت اشراق
4
حکمت متعالیه
5
کلام اسلامی
6
کلام تحلیلی
7
متن شناسی کلامی
8
کلام مقارن
9
کلام جدید
10
مبانی فلسفه دین
11
مبانی معرفت شناسی دینی
12
علم النفس فلسفی
13
حکمت الهی در کتاب و سنت
14
فلسفه سیاسی درتفکراسلامی
15
اخلاق اسلامی
16
اصول فقه
17
علم الحدیث

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

عنوان مقاله نام نشریه نویسنده (گان) سال انتشار جلد صفحه
رابطه مفهوم ومصداق درنظام فلسفی صدرالمتالهین خردنامه صدرا پاییز 1389

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات

عنوان مقاله نام نشریه نویسنده (گان) سال انتشار جلد صفحه
توحید صفاتی وارتباط آن با وحدت مصداق وکثرت مفهوم مطالعات اسلامی دانشکده الیهات دانشگاه فردوسی پاییز وزمستان 1392