اطلاعات شخصی

نام پدر: سيدعلي
سید حمید علوی آزیز
تاریخ تولد: 1353/12/16

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
اصول فقه
2
روش تقریر نویسی
3
حکومت اسلامی
4
فقه
5
قواعد فقه
6
کارگاه پژوهش

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات