اطلاعات شخصی

نام پدر: سید حسن
سید محسن حسینی فقیه
تاریخ تولد: 1346/05/10

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
اخلاق اسلامی
2
کفایه الاصول
3
اصول فقه مقارن
4
تفسیر آیات الاحکام
5
درایه الحدیث
6
رجال
7
فقه مقارن
8
مکاسب
9
خارج فقه
10
خارج اصول
11
خارج اصول مقارن

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات