اطلاعات شخصی

نام پدر:
علی ربانی گلپایگانی
تاریخ تولد: 1334

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
کلام جدید
2
کلام اسلامی
3
نقد فرق ضاله
4
شبهه شناسی
5
کلام مقارن
6
هرمنوتیک
7
معرفت شناسی
8
فلسفه دین

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

عنوان کتاب ناشر نویسنده (گان) سال انتشار
معرفت دینی از منظر معرفت شناسی علی ربانی گلپایگانی 1378
دین و دولت علی ربانی گلپایگانی 1377
الکلام المقارن علی ربانی گلپایگانی 1380
تحلیل و نقد پلورالیسم دینی علی ربانی گلپایگانی 1378
ماهو علم الکلام؟ علی ربانی گلپایگانی 1376
فرق و مذاهب کلامی علی ربانی گلپایگانی 1377
آشنایی با کلام جدید علی ربانی گلپایگانی 1378
پژوهشی در فلسفه علم و دین علی ربانی گلپایگانی

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

عنوان مقاله نام نشریه نویسنده (گان) سال انتشار جلد صفحه
تلازم حکم عقل و شرع قبسات علی ربانی گلپایگانی 1393 71
تبیین فلسفه وحی قبسات علی ربانی گلپایگانی 1387 48
عصمت امام از نگاه خرد قبسات علی ربانی گلپایگانی 1386 45

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات