اطلاعات شخصی

نام پدر: محمد
محمد حسن ربانی بیرجندی
تاریخ تولد: 29-12-1341

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
اصول الحديث
2
اصول علم رجال
3
اصول فقه مقارن
4
اصول و قواعد تفسير
5
کفایه الاصول
6
اعراب القرآن
7
امامت در قرآن و حديث
8
آشنايي با جوامع حديثي فريقين
9
تاريخ تشيع
10
تاريخ و كتاب شناسي حديث
11
تفسير تخصصي
12
تفسير موضوعي
13
حديث پژوهي خاورشناسان
14
حديث شناسي فقهي مقارن
15
خارج اصول
16
خارج فقه
17
خارج فقه مقارن
18
درايه الحديث
19
روش تقرير نويسي
20
روش ها و مکاتب فقهي معاصر
21
سبك شناسي جوامع حديثي اهل سنت
22
سبك شناسي جوامع حديثي شيعه
23
سند شناسي
24
شبهات قرآني
25
شناخت سلفيه
26
علل الحديث
27
علوم حديث
28
علوم قرآني
29
فقه الحديث
30
فقه اللّغة
31
فقه مقارن
32
فقه معاصر
33
فقه مقارن مستحدثات
34
قواعد فقه فريقين
35
كارگاه احاديث الاحكام
36
كارگاه تفسير آيات الاحكام
37
كارگاه مراجعات فقهي
38
كارگاه مراجعات اصولی
39
كتاب شناسي احاديث شيعه
40
كتابشناسي و مباني رجال شيعه
41
كلام مقارن
42
مباني رجالي وحديث شناسي فقهي فريقين
43
مباني و قواعد فقه الحديث
44
مختلف الحديث
45
مدخل فقه مقارن
46
مذاهب فقهي
47
مسائل مستحدثه فقه
48
معارف قرآن كريم
49
مفردات قرآن
50
مکاسب
51
مهارت پژوهشی

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

1
کتاب سال حوزه علمیه قم 1382 (دانش درایه الحدیث)
2
کتاب سال حوزه علمیه قم 1386 (سبک شناسی)
3
دو عنوان کتاب سال حوزه علمیه مشهد
4
کتاب فصل 1389 وزارت ارشاد (آسیب شناسی)
5
کتاب فصل پاییز 1389 وزارت ارشاد (مراسیل)
6
پژوهشگر برتر دفتر تبلیغات
7
پژوهشگر برتر و استاد برتر حوزه علمیه مشهد
8
کتاب سال 1389 خراسان رضوی
9
نخبه استانی 1388
10
پژوهشگر برتر 1389 استان خراسان رضوی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

عنوان کتاب ناشر نویسنده (گان) سال انتشار
سبک شناسی دانش رجال الحدیث
دانش داریه الحدیث، تحریر جدید

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات