پایان نامه «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار عقد اختیار»

چکیده:

قرارداد اختیار معامله یکی از ابزارهای مالی و مشتقه دنیا قلمداد می­شود که هدف اصلی آن مدیریت خطر و کنترل ریسک در بازارهای مالی می­باشد. به موجب قرارداد اختیار، یک طرف معامله با اعطای مبلغی به طرف مقابل، اختیار خرید یا فروش کالا یا سهام وی را به دست می­آورد تا در­ زمان معین یا درطول مدت زمان معین بتواند با قیمت توافقی فعلی در آینده خریداری یا بفروش برساند.

هر چند قرارداد اختیار با برخی از عقود معین از جمله عقد صلح، عقد بیع و قرارداد بیمه شباهت هایی دارد ولی به نظر می­رسد، قابل تطبیق با هیچ کدام نبوده و باید آن را عقد مستقل به شمار آورد وبه استناد ماده10 قانون مدنی حکم به صحت آن داد. از نظر آثار نیز به نظر می­رسد قرارداد اختیار با مکانیزمی که در بردارد در بازار اولیه قرارداد موجد حق و در بازار ثانویه قرارداد ناقل حق می­باشد.

کلید واژه ها: اختیار معامله، اختیار خرید، اختیار فروش ابزارهای مشتقه، مدیریت ریسک.

پایان نامه «بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار عقد اختیار»