پایان نامه «بررسی و تحلیل دیدگاه هفت مفسِّر قرآن پیرامون عالم ذَر»

چکیده:

اعتقاد به وجود عالم ذر، ریشه در آیات و روایات اسلامی دارد. از معروف‌ترین مستند­های این باور، آیه 172سوره اعراف است که به نوعی از وجود نشئه­ای قبل از عالم دنیا حکایت دارد که در منابع روایی شیعه و اهل سنت، تفسیر و تفصیل بیشتری یافته است. مفسران و اندیشمندان اسلامی نیز آراء مختلفی پیرامون عالم ذر مطرح کرده­اند؛ اما به راستی مراد آیه چیست؟چه اظهار نظرهایی در تبیین آن عرضه شده است؟ و آیا می­توان به حقیقت آن نزدیک‌تر شد؟ آراء عالمان و مفسران در این باب مختلف بوده و به­طور کلّی به موافقان و منکران عالم ذر، تقسیم می­شود. مشهورترین دیدگاه موافقان عالم ذر، اعتقاد به وجود ذرّی انسان است که با چالش­هایی چون؛ مخالفت با ظاهر آیه میثاق و استلزام تناسخ مواجه شده است. منکران عالم ذر، نیز دیدگاه­هایی؛ چون نظریه تمثیل، وحی، برهان عقلی و نظریه فطرت توحیدی را مطرح کرده­اند. این پایان نامه با روش کتابخانه‌ای( استنادی- توصیفی تحلیلی) پس از بررسی دیدگاه­های هفت مفسِّر در تبیین عالم ذر و تامّل در آیات و روایات مرتبط با آن و همچنین چالش­های هریک از دیدگاه­ها، نظریه فطرت توحیدی را برگزیده است.

کلید واژه­ها:  عالم ذر، ذریه، عهد الست، میثاق، فطرت.

پایان نامه «بررسی و تحلیل دیدگاه هفت مفسِّر قرآن پیرامون عالم ذَر»