پایان نامه «بررسي تطبيقي حقوق اهل بيت عليهم السلام در قرآن و منابع فريقين»

چکیده:

بر اساس آیات  قرآن كريم و روایات شریف، بعد از خاتم النبیاء، مقرب ترین انسان ها در درگاه الهی و برترین شخصیت های دین مبین اسلام، اهل بیت رسول خداوند می باشند.خدای متعال و رسول گرامی اسلام، برای این بزرگواران  جایگاهی عظیم بیان فرموده اند،این جایگاه بلند، حقوق متعددی را برای شیعیان آنان و همه مسلمآنان به دنبال دارد. در این تحقيق  بنا دارم، این حقوق را با توجه به آیات قرآن و روآیاتی که مورد قبول شیعه و اهل سنت است، بررسی و تبیین کنم.در این راستا ابتدا، مفردات بحث، مانند کلمه حق، اهل بیت، را از نظر لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار داده، آنگاه طبق آیات تطهیر ومباهله، مصداق اهل بیت را كه همان پنجتن آل عبا می باشند، مشخص كرده است، واين نكته مورد بررسي واقع شد كه گستره دامنه عترت بنا بر احادیث شریفی مانند ثقلین، اثنا عشر خلیفه و حدیث جابر تا حضرت مهدی علیه السلام ادامه دارد. در پایان نیز حقوق اهل بیت را با توجه به آیات قرآن کریم که مورد اتفاق اهل سنت و شیعه است، مورد بررسی تطبیقی قرار داده  و این نتیجه حاصل شد که هر چند اهل سنت به صراحت این حقوق را مانند شیعیان برای چهارده معصوم قایل نیستند، ولی یکی از احتمالهای قوی آنان، همان قول شیعیان می باشد.

کليد واژه ها: حقوق، اهل البيت، قرآن کريم، اهل سنت، شيعيان،  ولايت، اطاعت، مودت

پایان نامه «بررسي تطبيقي حقوق اهل بيت عليهم السلام در قرآن و منابع فريقين»