پایان نامه «مصادیق احیای امر اهلبیت(علیهم السلام) با توجه به روایت امام رضا(علیه السلام)»

چکیده:

مصادیقی که باعث زنده شدن امر اهل بیت(علیهم السلام) می‌شود، در احادیث معصومین(علیهم السلام) وارد شده است، که با بررسی مجموع این احادیث می‌توان به این جمع بندی رسید که، فراگیری علوم اسلامی و آموزش آن به دیگران و گفتگو و بحث در مورد امامت و ولایت ایشان از مهم‌ترین مصادیق احیاء امر می‌باشد، گرچه برگزاری مجالس یابود ایشان چه در شادی و عزاداری، که این مراسمات می‌تواند در دو قالب خواندن حدیث و بیان فضائل ایشان یا سرودن و خواندن اشعاری در مدح و مصائب معصومین(علیهم السلام) باشد و توجه دادن جامعه به بحث مهدویت و ظهور منجی و ترویج نسل شیعه نیز جزو همین مصادیق می‌باشد.

محاسن و زیبایی‌های کلام معصومین(علیهم السلام) نیز در صورتی آشکار می‌شود که این علوم و معارف بین مردم ترویج پیدا کند و جامعه به آن جامه عمل بپوشاند، که در این صورت نه تنها ترغیب به فراگیری آن خواهند داشت بلکه در این امر بر یکدیگر سبقت خواهند گرفت.

همانطور که مصادیقی برای احیای امر وجود دارد، با بررسی احادیث، مصادیقی نیز بر إماته و از بین بردن أمر معصومین(علیهم السلام) نیز وجود دارد، مثل تقیّة نکردن و افشای اسرار ایشان.

کلید واژه ها: مصادیق احیاء، أمر اهل بیت(علیهم السلام)،محاسن کلام، روایت امام رضا(علیه السلام)، تعلیم، تعلّم.

پایان نامه «مصادیق احیای امر اهلبیت(علیهم السلام) با توجه به روایت امام رضا(علیه السلام)»