جلسه گروه علمی فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، جلسه گروه علمی فقه و اصول مدرسه، در تاریخ 26 خردادماه با حضور اکثر اعضای گروه علمی و نیز مدیر محترم مدرسه و معاون محترم آموزش و پژوهش سطح 2 و 3، برگزار شد.
شایان‌ذکر است که در ابتدای جلسه، نکات و پیشنهاد‌های مهمی در زمینه دروس و سرفصل‌های رشته فقه مدرسه (اعم از سطح 2 و 3 و نیز سطح 4) مطرح شد و به تصویب اعضای محترم گروه علمی رسید.
در ادامه ی جلسه، اساتید پیشنهادی دروس عمومی و تخصصی فقه و اصول، برای سال تحصیلی آینده (مهرماه 1401) موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت و لیست نهایی اساتید مورد تأیید، به واحد آموزش مدرسه تحویل داده شد.

جلسه گروه علمی فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید