📣📣 🔴 اطلاعیه مهم واحد مقالات علمی 🔴 📣📣

✅ قابل توجه طلاب محترم کلیه رشته ها ورودی 99-98-97

🔹لطفا نسبت به انتخاب اساتید مشاور مقالات خود به ترتیب اولویت اقدام فرمایید.

⬅️ظرفیت هر استاد 10 نفر است.

🔸اساتید مشاور مقالات به شرح ذیل است.

👈 رشته ادبیات عرب:
🔹استاد مهدی زاده: ظرفیت 6 نفر
🔹 استاد معین : ظرفیت 6 نفر

👈رشته فقه و اصول
🔹استاد شاکری: ظرفیت 2 نفر
🔹استاد امیری : ظرفیت 6 نفر
🔹استاد میهن دوست:: ظرفیت 3 نفر
🔹استاد توکلی : ظرفیت 6 نفر

👈رشته های کلام اسلامی و فلسفه اسلامی
🔹استاد وطن دوست ظرفیت تکمیل
🔹استاد مرادی:: ظرفیت 3 نفر
🔹استاد رجب زاده : ظرفیت 6 نفر
🔹استاد حسینی سی سخت:ظرفیت 2 نفر
🔹استاد وحیدی:ظرفیت 6 نفر
🔵 لطفا تا پایان وقت اداری روز دو شنبه 21 شهریور ماه، نام و نام خانوادگی خود به همراه اساتید پیشنهادی مقالات خود را به آیدی @Rt1511 ارسال نمایید.

🔴 در صورت عدم انتخاب استاد مشاور، واحد پژوهش خود اقدام به انتخاب استاد مشاور خواهد کرد.

اپلیکیشن اندروید سایت مدرسه علمیه عالی نواب

دسترسی بهتر و آسان تر به اخبار و اطلاعیه ها
و حساب کاربری