انتخاب استاد مشاور مقاله

?? ? اطلاعیه مهم واحد مقالات علمی ? ??

✅ قابل توجه طلاب محترم کلیه رشته ها ورودی 99-98-97

?لطفا نسبت به انتخاب اساتید مشاور مقالات خود به ترتیب اولویت اقدام فرمایید.

⬅️ظرفیت هر استاد 10 نفر است.

?اساتید مشاور مقالات به شرح ذیل است.

? رشته ادبیات عرب:
?استاد مهدی زاده: ظرفیت 6 نفر
? استاد معین : ظرفیت 6 نفر

?رشته فقه و اصول
?استاد شاکری: ظرفیت 2 نفر
?استاد امیری : ظرفیت 6 نفر
?استاد میهن دوست:: ظرفیت 3 نفر
?استاد توکلی : ظرفیت 6 نفر

?رشته های کلام اسلامی و فلسفه اسلامی
?استاد وطن دوست ظرفیت تکمیل
?استاد مرادی:: ظرفیت 3 نفر
?استاد رجب زاده : ظرفیت 6 نفر
?استاد حسینی سی سخت:ظرفیت 2 نفر
?استاد وحیدی:ظرفیت 6 نفر
? لطفا تا پایان وقت اداری روز دو شنبه 21 شهریور ماه، نام و نام خانوادگی خود به همراه اساتید پیشنهادی مقالات خود را به آیدی @Rt1511 ارسال نمایید.

? در صورت عدم انتخاب استاد مشاور، واحد پژوهش خود اقدام به انتخاب استاد مشاور خواهد کرد.

انتخاب استاد مشاور مقاله