نشست علمی «زبان دين و قرآن»

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست علمي زبان دين و قرآن با حضورحجت الاسلام ابوالفضل ساجدي، عضو هیئت علمی و استاد تمام موسسه امام خمینی(ره) قم به صورت مجازي در مدرسه علمیه عالی نواب با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
حجت الاسلام ساجدی در این نشست با بیان این که زبان دين شاخه‌اي از فلسفة دين بوده كه به تحليل گزاره‌هاي ديني براي كشف صفات عام و خاص آن مي‌پردازد، عنوان کرد: زبان دین در این رابطه بيشتر در جست‌وجوي ويژگي‌هايي است كه متون مقدس را از ديگر متون، و باورهاي ديني را از ساير انواع باورها و دانش‌هاي تجربي، تاريخي، فلسفي و… ممتاز مي‌سازد.

مدرسه علمیه عالی نواب | نشست علمی «زبان دين و قرآن»


وی در ادامه خاطر نشان کرد: همچنین بر اين اساس می توان گفت زبان قرآن نيز شاخه‌اي جديد از علوم قرآني است كه با توجه به مباحث زبان‌شناسي معاصر و با نگاهي تحليلي به ساختار قرآن، محتوا و انواع گزاره‌هاي آن، به كشف صفات عام و خاص اين گزاره‌ها مي‌پردازد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) قم با بیان این که نتيجة تحليل‌هاي انجام‌شده در زمينه گزاره‌هاي ديني، به نگرش‌هاي متعددي درباره زبان دين به‌ طور عام و زبان متون مقدس از جمله قرآن به ‌صورت خاص انجاميده، ابراز کرد: در حقیقت، زبان تمثيلي، نمادين، اسطوره‌اي،فطرت، ولايت، هدايت، نمادين، تأليفي، عرف عام و عرف خاص هريك به‌منزلة وصفي عام براي گزاره‌هاي اين متون مطرح است.
حجت الاسلام ساجدی با بیان این که این سلسله جلسات در راستای پاسخگویی به پرسش هایی در خصوص گزاره های دینی برپا شده، عنوان کرد: در این نشست ها به تفصیل به نگاه نگارنده، در خصوص آنکه زبان قرآن زبان شبكه‌اي واقع‌نما و معنادار می باشد، پرداخته شده است

نشست علمی «زبان دين و قرآن»