شرایط برگزاری کلاس مجازی

⭕️⭕️اطلاعیه مهم واحد اساتید⭕️⭕️


به اطلاع طلاب گرامی می رساند برنامه واحد اساتید در سال تحصیلی جاری به صورت زیر انجام خواهد پذیرفت.

✅ مهلت استماع دروس آفلاین تا قبل از ارسال جلسه بعد می باشد.

✅ درصورت عدم استماع به موقع، طلاب موظف هستند غیبت درسی خود را به آی دی @mahdishoghi گزارش نمایند.

✅ درصورت آنلاین بودن کلاس شرکت در آن ضروری بوده و عدم حضور به موقع و یا ترک زودهنگام وبینار موجب ثبت غیبت می شود.

شرایط برگزاری کلاس مجازی