گزارش تصویری جلسه سخنرانی مدیر محترم مدرسه برای طلاب

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب با همت معاونت فرهنگی جلسه سخنرانی مدیر محترم مدرسه برای طلاب در تاریخ 15 مهر ماه برگزار گردید

گزارش تصویری جلسه سخنرانی مدیر محترم مدرسه برای طلاب