مباحثات طرح وَرَثَةُ‌الأنبیاء

گزارش تصویری/ دومین جلسه مباحثات طرح وَرَثَةُ‌الأنبیاء در حیاط مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید

این طرح به همت معاونت فرهنگی در طول سال تحصیلی در حال انجام می باشد

مباحثات طرح وَرَثَةُ‌الأنبیاء