جلسه دفاع از طرح تفصیلی

جلسه دفاع از طرح تفصیلی دانش پژوه محترم مجتبی مرادی مکی با عنوان : “ظرفیت های مبانی اعتقادی اخوان المسلمین جهت مواجهه با افکار وهابیت ” برگزار شد.
در این جلسه که در روز پنجشنبه 4 آبانماه ساعت 13 در اتاق جلسات سطح چهار برگزار گردید؛ ابتدا طلبه محترم به دفاع از طرحنامه تفصیلی خود پرداخته و نکات لازم را در جلسه بیان داشتند.
در ادامه اساتید محترم داور جناب دکتر فلاح زاده و جناب حجت الاسلام نقی زاده نکاتی پیرامون طرحنامه تفصیلی بیان داشتند.
بعد از آن جناب حجت الاسلام دکتر فرمانیان به عنوان راهنما و جناب حجت الاسلام افضل آبادی بعنوان مشاور در مورد نکات مد نظر داوران مطالبی را بیان داشتند.
در پایان طرحنامه تفصیلی مشروط به انجام اصلاحات مد نظر اساتید پذیرفته شد و طلبه محترم مکلف شد اصلاحات را زیر نظر حجت الاسلام افضل آبادی تکمیل نماید.

جلسه دفاع از طرح تفصیلی