گروه علمی فقه مقارن سطح چهار

جلسه گروه علمی فقه مقارن سطح چهار مدرسه علمیه عالی نواب در روز شنبه 6 آبانماه ساعت 18 با حضور اکثریت اعضای محترم گروه علمی در اتاق جلسات سطح چهار برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دبیر محترم گروه علمی جناب حجت الاسلام دستورانی موضوعات نیاز به بررسی در گروه را بیان نمود.
در این جلسه معاونت آموزش و پژوهش سطح چهار حجت الاسلام حسن خفاجه نکات آموزشی در خصوص به روزرسانی سرفصل های رشته و نیز کیفیت امتحان جامع، به سمع و نظر اساتید محترم رساند.
در ادامه اعضای محترم گروه علمی در این زمینه مطالبی را مطرح و نیز به بررسی موضوعات پیشنهادی رساله طلاب محترم؛ حجت الاسلام موسوی ثابت و نیز جناب حجت الاسلام تقی زاده پرداختند.

گروه علمی فقه مقارن سطح چهار