سیزدهم آبان؛ روز شمار مرگ آمریکا و اسرائیل

سیزدهم آبان؛ روز شمار مرگ آمریکا و اسرائیل
امروز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است. اگرچه در طول این چهل و اندی سال که از نامگذاری سیزدهم آبان به نام روز مبارزه با استکبار جهانی می گذرد هر سال به دلیلی نسبت به سالهای قبل حضور پرشور و انقلابی در راهپیمایی، ضرورت بیشتری داشته ولی امسال با اتفاقاتی که در منطقه و جهان حول محور مقاومت غزه رخ داده است مسأله بسیار متفاوت است.
🔹همانطور که سید حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه خود فرمود دفاع از مردم غزه امروز هم انسانی است هم دینی است و هم مقتضای شرافت است؛ یعنی کسی که در این صحنه از حمایت خود دریغ می کند نه دین دارد و نه شرف دارد و نه انسانیت!
✅ گاهی می پرسند: حضور مردم در راهپیمایی کشورهای خودشان چه ضربه ای به آمریکا می زند و اصلا چه فایده ای دارد؟
جواب: از آنجا که حاکمان و حاکمیت ها چه آنها که با رأی مردم به حکومت می رسند و چه آنها که پادشاهی و قرون وسطایی حکومت می کنند بخوبی می دانند که اگر به خواسته عموم مردم یا جمعیت موثری از جامعه شأن جامه عمل نپوشانند، پایه های قدرت شان متزلزل می شود و نمی توانند در مقابل اراده مردم مقاومت کنند حتی با ارعاب و کشتار. پس فشار افکار عمومی اگر قوی و گسترده باشد حداقل حکام بی کفایت منطقه را از حمایت آمریکا و اسرائیل بازمی دارد و حتی می تواند آنها را وادار به قطع روابط و کمک ها و صادرات نفت و انرژی و ارزاق به اسرائیل نماید.
✅ پس همگی در راهپیمایی ۱۳ آبان سهم خود را در تقویت مردم فلسطین و تضعیف صهیونیسم به میدان می آوریم.

سیزدهم آبان؛ روز شمار مرگ آمریکا و اسرائیل