جلسه گروه علمی فقه مقارن سطح چهار

جلسه گروه علمی فقه مقارن سطح چهار مدرسه علمیه عالی نواب در روز دوشنبه 15 آبانماه ساعت 18 با حضور اکثریت اعضای محترم گروه علمی در اتاق جلسات سطح چهار برگزار شد.
در این جلسه بعداز طرح دستور کار جلسه توسط دبیر محترم گروه علمی جناب حجت الاسلام دستورانی، اعضای محترم گروه علمی به تبادل نظر در خصوص موضوعات پیشنهادی رساله طلاب محترم؛ حجج الاسلام؛ علی جندقی و علی باقی پرداختند.

جلسه گروه علمی فقه مقارن سطح چهار