جلسه دفاع از طرح تفصیلی

جلسه دفاع از طرح تفصیلی دانش پژوه محترم محمد رضا شریفی با عنوان بازخوانی تحلیلی خوانشهای مختلف از دین و اعتبار سنجی میزان تاثیر آنها در ایجاد یا رفع بحرانهای محیط زیستی برگزار شد.
در این جلسه که در روز شنبه 4 آذر ماه ساعت 18در اتاق جلسات سطح چهار برگزار گردید؛ ابتدا طلبه محترم به دفاع از طرحنامه تفصیلی خود پرداخته و نکات لازم را بیان داشتند.
در ادامه اساتید محترم داور حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا کاظمی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر فیض آبادی نکاتی پیرامون طرحنامه تفصیلی بیان کردند.
بعد از آن آقای دکترعباس جوارشکیان به عنوان استاد راهنمای این رساله در راستای نکات مد نظر داوران مطالبی را بیان نمودند.
در پایان طرحنامه تفصیلی مشروط به انجام اصلاحات مد نظر اساتید پذیرفته شد و طلبه محترم مکلف شد اصلاحات را زیر نظر استاد راهنما تکمیل نماید.

جلسه دفاع از طرح تفصیلی