مسابقه کتابخوانی ویژه اربعین

مدرسه علمیه عالی نواب | مسابقه کتابخوانی ویژه اربعین

معاونت فرهنگی به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب “عاشورا، پیامد تغییر ارزش ها” نوشته آقای شمس الله مریجی برگزار می نماید.

طلاب محترم جهت شرکت در مسابقه و دریافت کتاب به واحد فرهنگی مدرسه مراجعه نمایید.

قیمت روی جلد کتاب ۷۵۰۰ تومان می باشد که ۵۰٪ آن جهت مسابقه کسر می گردد.

زمان برگزاری مسابقه: ۴ مهرماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی

مسابقه کتابخوانی ویژه اربعین