جلسه دفاع از طرح تفصیلی

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب جلسه دفاع از طرح تفصیلی طلبه محترم سلیمان خشنودی مطلق با عنوان : “بررسی و تحلیل نقش تصوف درتقابل جریانهای تکفیری با تاکید بر نقشبندیه و بریلویه” برگزار شد.
در این جلسه که در روز پنجشنبه 7 دی ماه ساعت 6 صبح در اتاق جلسات سطح چهار برگزار گردید؛ ابتدا طلبه محترم به دفاع از طرحنامه تفصیلی خود پرداخته و نکات لازم را بیان داشتند.
در ادامه اساتید محترم داور دکتر علیرضا کهنسال و دکتر رحمان بوالحسنی ضمن تشکر از مدیریت مدرسه علمیه عالی نواب نکاتی پیرامون طرحنامه تفصیلی بیان کردند.
بعد از آن حجه الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان به عنوان استاد راهنمای این رساله و حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید مجید میردامادی به عنوان مشاور رساله در راستای نکات مد نظر داوران مطالبی را بیان نمودند.
در پایان طرحنامه تفصیلی مشروط به انجام اصلاحات مد نظر اساتید پذیرفته شد و طلبه محترم مکلف شد اصلاحات را زیر نظر استاد راهنما تکمیل نماید.

جلسه دفاع از طرح تفصیلی