اولین جلسه دفاعیه‌ رساله‌سطح‌چهار تخصصی

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب اولین جلسه دفاعیه‌ رساله‌سطح‌چهار تخصصی کلام‌مقارن حوزه علمیه خراسان با عنوان : بررسی حدیث من مات و پیامد های آن از دیدگاه مذاهب اسلامی(امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، اشاعره، ماتریدیه و سلفیه)برگزار گردید.
در این جلسه که در روز پنجشنبه 7 دی ماه ساعت7صبح در سالن کنفرانس مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید ابتدا طلبه محترم به دفاع و پاسخ گویی به اشکالات اساتید که در جلسه پیش دفاع مطرح شده بود پرداخت.
در ادامه اساتید محترم داور حجه الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان و دکتر علیرضا کهنسال نکاتی پیرامون رساله بیان کردند. بعد از آن حجه الاسلام والمسلمین دکتر سید مجید میردامادی به عنوان استاد راهنمای این رساله و حجه الاسلام و المسلمین حمید رضا محمدی به عنوان مشاور رساله در راستای نکات مد نظر داوران مطالبی را بیان نمودند.
در پایان رساله طلبه با نمره 19.5 بدون انجام اصلاحات پذیرفته شد.

اولین جلسه دفاعیه‌ رساله‌سطح‌چهار تخصصی