گزارش تصویری/ویژه برنامه طرح ورثة الانبیاء

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب ویژه برنامه طرح ورثة الانبیاء چگونگی ارائه طلبگی در استودیو با حضور چهره مطرح رسانه، علی زکریایی در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید.

گزارش تصویری/ویژه برنامه طرح ورثة الانبیاء