تصویب رشته تخصصی مشاوره با رویکرد اسلامی

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب معاونت آموزش و پژوهش در شهریور 1401 پیشنهاد تدوین رشته تخصصی مشاوره با رویکرد اسلامی را به مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان تقدیم کرد. پس از تشکیل کارگروه بررسی و تدوین سرفصلهای این رشته و جلسات متعدد با حضور اساتید محترم از مشهد و قم و تصویب در کمیسیون آموزش مرکز مدیریت، در تاریخ 26 دی ماه 1402 به تصویب شورای عالی حوزه علمیه خراسان رسید.
به همین مناسبت جلسه تقدیر از اساتید کارگروه با حضور معاون علمی مرکز مدیریت در روز یکشنبه اول بهمن ماه 1402 در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار گردید.

تصویب رشته تخصصی مشاوره با رویکرد اسلامی