چهاردهمین جلسه دفاع از طرح تفصیلی

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب چهاردهمین جلسه دفاع از طرح تفصیلی طلبه محترم محمد خانی با عنوان : “جریان شناسی فکری اهل سنت خراسان شمالی و مناسبات آنان با شیعه” برگزار شد.
در این جلسه که در روز پنجشنبه12 بهمن ماه ساعت 6 صبح در اتاق جلسات سطح چهار برگزار گردید؛ ابتدا طلبه محترم به دفاع از طرحنامه تفصیلی خود پرداخته و نکات لازم را بیان داشتند.
در ادامه اساتید محترم داور حضرت حجه الاسلام والمسلمین محسن افضل آبادی و حضرت حجه الاسلام والمسلمین مجید فاطمی نژاد ضمن تشکر از گروه علمی مدرسه علمیه عالی نواب بابت کاربردی بودن موضوع ، نکاتی پیرامون طرحنامه تفصیلی بیان کردند.
بعد از آن حجه الاسلام والمسلمین محمد اسفندیاری به عنوان استاد راهنمای این رساله در راستای نکات مد نظر داوران مطالبی را بیان نمودند.
در پایان طرحنامه تفصیلی مشروط به انجام اصلاحات مد نظر اساتید پذیرفته شد و طلبه محترم مکلف شد اصلاحات را زیر نظر استاد راهنما و داور محترم آقای فاطمی نژاد تکمیل نماید.

چهاردهمین جلسه دفاع از طرح تفصیلی