فراخوان پذیرش اولین دوره تکمیلی رشته تخصصی ادبیات عربی مدرسه علمیه عالی نواب ویژه اساتید

مدرسه علمیه عالی نواب، اولین مدرسه تخصصی حوزه علمیه خراسان، برای سال تحصیلی 04-1403، اقدام به برگزاری اولین دوره تکمیلی رشته زبان و ادبیات عربی ویژه اساتید دروس ادبیات عرب، نموده است؛ و اساتیدبزرگوار پس از اتمام این دوره، مدرک تخصصی سطح سه رشته ادبیات عرب حوزه علمیه خراسان را دریافت خواهند کرد.

لذا از تمامی اساتید محترم دعوت می‌شود که در این دوره تکمیلی که در روزهای پنجشنبه، جمعه و تابستان برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند.
ضمنا اساتید شرکت کننده در این دوره، از تمامی مزایای این مدرسه برخوردار خواهند بود.

جهت ثبت نام کلیک نمایید.

مدرسه علمیه عالی نواب | فراخوان پذیرش اولین دوره تکمیلی رشته تخصصی ادبیات عربی مدرسه علمیه عالی نواب ویژه اساتید
فراخوان پذیرش اولین دوره تکمیلی رشته تخصصی ادبیات عربی مدرسه علمیه عالی نواب ویژه اساتید