انتشار اولین جلد از کتاب «رهیافت‌های فقهی اصولی»

به گزارش واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب، اولین جلد از کتاب «رهیافت‌های فقهی اصولی» منتشر شد. این اثر که گامی ارزشمند در جهت تبیین و بررسی موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه فقه، و اصول فقه به شمار می‌رود، حاوی نشست هایی از اساتید برجسته حوزه علمیه است که هر کدام به نوبه خود به واکاوی یکی از ابعاد این موضوعات می‌پردازند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «شهید صدر مباحث کهن اصولی را در قالب و  بیان نوینی گفته است. ایشان شکل و فرم جدیدی را در تنقیح مباحث اصولی به کار گرفته است که از این جهت بحث حائز اهمیتی است. این بُعد شهید صدر، بسیار برجسته است که حتی برخی که منکر تقدم شهید صدر بر اقرانش هستند، منکر این بُعد شهید صدر نیستند که او در بسیاری از مباحث، حتی مباحث کهن اصولی از یک بیان نو و ممتازی برخوردار است … .» ص:74

تنوع و عمق مباحث مطرح شده در این کتاب، آن را به منبعی غنی برای طلاب و پژوهشگران حوزه فقه، و اصول فقه تبدیل کرده است.

فصل‌های این کتاب شامل عناوین زیر است:

  • انواع کشف ‌فقهی در لسان فقهای معاصر با ارائه حجة الاسلام و المسلمین سید موسی صدر

در گفتار اول، حجت الاسلام و المسلمین سید موسی صدر به بررسی انواع کشف ‌فقهی در لسان فقهای معاصر می‌پردازند. ایشان در این گفتار به تبیین مفهوم کشف ‌فقهی، اقسام آن و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی می‌پردازند.

  • بررسی ماده 366 قانون مدنی (قانون ضمان) با ارائه حجة الاسلام و المسلمین ابوالفضل ناجی فروتن

در گفتار دوم، حجت الاسلام و المسلمین فروتن، ماده 366 قانون مدنی (قانون ضمان) را مورد بررسی قرار داده و به تشریح مفاد این ماده، مبانی فقهی آن و نظرات مختلف در مورد آن می‌پردازند.

  • مقایسه کارکرد‌های اصولی رسائل و حلقات با ارائه حجة الاسلام و المسلمین سید محمد صادق علم الهدی

در گفتار سوم، حجة الاسلام و المسلمین سید محمد صادق علم الهدی به مقایسه کارکرد‌های اصولی رسائل و حلقات پرداختند و در ادامه تفاوت‌های این دو نوع از متون اصولی را از نظر هدف، روش و محتوا بیان نمودند.

  • قاعده حیلوله و مقایسه آن با قاعده فراغ و تجاوز ارائه کننده: حجت الاسلام و المسلمین جعفر فقانی

در گفتار چهارم، حجة الاسلام و المسلمین جعفر فقانی به قاعده حیلوله و مقایسه آن با قاعده فراغ و تجاوز می‌پردازند. ایشان در این مجال پس از تبیین مفهوم این دو قاعده، مبانی فقهی آنها و موارد تعارض و تداخل آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مجموعه گفتارهای نشست‌های «رهیافت‌های فقهی اصولی» به دلیل ارائه مباحث تخصصی و عمیق در حوزه فقه و اصول فقه، برای طلاب و پژوهشگران این حوزه بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.

برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید.

انتشار اولین جلد از کتاب «رهیافت‌های فقهی اصولی»