گزارش تصویری مراسم عزاداری اربعین حسینی مدرسه علمیه عالی نواب

گزارش تصویری مراسم عزاداری اربعین حسینی مدرسه علمیه عالی نواب