نشست علمی «مديريت فقهی اخلاق محور در نظام اسلامی»

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه عالی نواب، نشست «مديريت فقهي اخلاق محور در نظام اسلامي» ازسلسله نشست هاي علمي پژوهشي فقه معاصر با ارائه حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد جواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به همت مدرسه علمیه عالی نواب در بستر فضای مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در این نشست با بیان این که اساسا در مدیریت یک جامعه نمی توان فقط به ابعاد فقهی و یا اخلاقی تاکید و اکتفا نمود، چراکه این دو لازم و ملزوم یکدیگرند، بیان کرد: در بحث مدیریت و اداره یک جامعه، ترکیبی از هر دو بعد فقهی و اخلاقی می تواند جامعه را در سیر خود به پیش ببرد.

مدرسه علمیه عالی نواب | نشست علمی «مديريت فقهی اخلاق محور در نظام اسلامی»


وی ضمن اشاره به این که اگر در جامعه ای روابط اخلاقی جریان نداشته باشد، می توان گفت به نوعی اسلامی بودن از آن سلب می شود، به اهمیت حضور ابعاد اخلاقی در مدیریت یک جامعه تاکید و خاطر نشان کرد: هدف از بعثت پیامبر اکرم(ص) نیز این بوده است که مکارم اخلاقی را کامل کند و این یک مساله کلیدی است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که جامعه اسلامی مکلف به یک سلسله تکالیف الهی است که این تکالیف به نحو انحلالی نبوده بلکه به نحو وجوب کفایی برقرار است، ابراز کرد: وجوب کفایی به این معناست که جامعه اسلامی موظف و مکلف است ارزش هایی همچون مواسات صدقات و … را در خود پروش بدهد.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که از سوی دیگر دولت اسلامی نیز مکلف به ترویج ارزش های اخلاقی در جامعه از طریق سیاست گذاری فرهنگی نه از طریق جرم انگاری است، خاطر نشان کرد: جامعه اسلامی مکلف است تا از طریقی غیر جرم انگرانه ارزش های اخلاقی را در جامعه ترویج کند و گسترش دهد.

نشست علمی «مديريت فقهی اخلاق محور در نظام اسلامی»