گزارش تصویری/نشست علمی جایگاه علم کلام در دایره معارف دینی

گزارش تصویری/نشست علمی جایگاه علم کلام در دایره معارف دینی