گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از اساتید مدرسه علمیه عالی نواب

گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از اساتید مدرسه علمیه عالی نواب